GENTSE FEESTEN 2009Teater Exces 35 jaar op de Gentse Feesten

OPTREDENS

Eminences Grises

Concept, scenario en regie: Patrick Vandewalle
Choreografie: Philip De Zommers, Joris Valgaeren, Patrick Vandewalle en Marjan Willem
Scenografie: Remi Coune
Barok dans en Jump: Lieven Baert
Kostumering: Elvira Van Bavinckhove
Grime: Rosita Driessen
Acteurs: Yasmina Ravijze, Joris Valgaeren, Patrick Vandewalle en Marjan Willem

Gezien de plotse vermindering van onze subsidies van cultuur (provincie en stad) kunnen we deze 35 jaar niet vieren met toeters en bellen. We laten dit enkel even voelen tijdens de Gentse Feesten parade waarbij we u een beeld geven van de belangrijkste creaties die we gedurende deze jaren hebben gebracht.

GF-PARADE

De 'wandelende kaarten' en andere figuren die u voorbij trekken zijn representatief voor:
Improvisaties (GF 1975 -76-77-78-79)
Living Dolls (GF 1977-78-79-80)
Musee Madame Toes Zoo (GF 1981-82-83)
Clean Act Festival (GF 1989-1990-1998)
Rembrandt... oh Rembrandt (GF 1990-91)
Coupe Clochard (GF 1992-1993-1998)
Opus (GF 1994)
Hybridisch (GF 1995-1996-2004)
R.A.T -Recycled Active Temple- (GF 1999-2000)
Free De Mere (GF 2001-02)
Whymwi (GF 2003-04)
Mante & Kalle (GF 2005)
KweeK (GF 2006)
Eminences Grises La Totale (GF 2008-09)
Hungry Feeling (2007 Geen GF productie)

Onze productie tijdens de Gentse Feesten 2009

Om dezelfde reden was er plots ook geen geld om te investeren in een nieuwe productie.
Maar ook gezien het succes van Eminences Grises La Totale van vorig jaar, hernemen we deze productie in een speciaal vernieuwde versie.
Historische iconen wandelen door de Mageleinstraat naar het St.-Baafsplein waar de parade zich ontplooit tot een spektakel waarin de waanzin hoogtij viert.
Het verleden beweegt in het heden en schrijdt verder in de toekomst. Vier Europese iconen**, historische standbeelden van vlees en bloed, onaantastbaar, roerloos en in beweging. Wat hebben ze met elkaar gemeen? Wat hebben ze met de toeschouwer gemeen? Wat heeft hun tijd met die van ons gemeen? De vier figuren wandelen met een eerder lugubere tafel door de straten en houden her en der halt. Ze veranderen in standbeelden, staand en zittend aan een tafel, ze komen ook tot leven om van een macabere maaltijd te genieten.
Ze verlaten de tafel om tegen de muren van huizen aan te kleven of als beelden in de straat te staan. Na hun parade ontspint zich het verhaal van vier drieste, psychopathisch figuren die zelfs de kans niet kregen om kind te zijn. Ze hebben geregeerd, verdeeld en gemoord. Het zijn hypocriete zonderlingen die we nog dagdagelijks kunnen ontmoeten. Hun levensloop is de voedingsbodem voor ironie.
Humor met dubbele bodems, poëtisch, beklijvend, wrang, angstaanjagend, waanzinnig, minimalistisch, rauw, macaber en speels.

**
Keizer Karel V: °1500 - + 1558, regeerperiode: 1506 (6 jaar) - 1555/1556
Elisabeth I: °1533 - + 1603, regeerde van 1558 tot 1603
Lodewijk XIV (Zonnekoning): ° 1638 - + 1715, regeerde van 1643 (5 jaar) tot 1717
Catharina II (Catharina de Grote): °1729 - + 1796, regeerde van 1762 tot 1796

Teater Exces werkt net als tijdens de Gentse Feesten 2008 op straat en is afhankelijk van uw bijdrage... u kan uw bijdrage deponeren in de grote melkkannen die onze medewerkers meedragen.
We hopen op volle melkkannen!
Wij aanvaarden WEL briefjes van 200 en 500 euro!!